ติดต่อวิทยาลัย

DSC00030

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ

เลขที่ 4  ถ.หทัยราษฏร์  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510

โทรศัพท์  0-2540-0056  โทรสาร  0-2540-0062

Website : www.mba-vc.ac.th

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านเพิ่มเติม: ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ  เลขที่ 4  ถ.หทัยราษฎร์  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510

โทรศัพท์  0-2540-0056      โทรสาร  0-2540-0062

E-mail : mbavc.info@gmail.com

 

Copyright © mba-vc.ac.th  Webmaster : Thussamalee  Srisakes