HeaderKing9

รับสมัครนักเรียน-นักศึกษาปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 แล้ว

 

mbacpage2

 

พิเศษ!!! สมัครวันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร

สนใจ สมัครที่ ห้องอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 - 15.00 น.

Untitled-1 copy

วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ  เลขที่ 4  ถ.หทัยราษฎร์  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ  10510

โทรศัพท์  0-2540-0056      โทรสาร  0-2540-0062

E-mail : mbavc.info@gmail.com

 

Copyright © mba-vc.ac.th  Webmaster : Thussamalee  Srisakes